Impressie Sranantongo dictee 2019

Over ons

Stichting Between The Lines (BtL)/ Double7FM is initiatiefnemer van het Sranantongo Dictee: een schrijftest in de Surinaamse taal, of na Bigi Sranantongo Skrifi. Samen met het Nationaal instituut slavernijverleden (NiNsee) organiseerde BTL in 2011 het 1e Sranantongo dictee. Het idee voor voorronden gedurende het jaar in verschillende steden kreeg ook al gauw vorm.

Sranantongo dictee Rotterdam 2016, organisatie Stichting Between The Lines

Het Sranantongo Dictee?

Het Sranantongo dictee is een bijzondere activiteit omdat het Sranantongo naast het Nederlands een veel gesproken taal is: van Paramaribo tot Nickerie, Brokopondo, Saramacca, Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of in New York of Miami. Het draagt ertoe bij dat er een uniforme spelling wordt bewerkstelligd voor het correct spreken en schrijven hiervan. Met de organisatie van het Sranatongo dictee wil BTL het Sranan(tongo) naar een hoger niveau tillen. Taal verbindt!

Afgelopen jaren hebben verschillende schrijvers meegewerkt aan het opstellen van het Sranantongo dictee. Dat waren: componist Ruth Koenders, publicist Ludwig van Mullier, Gerrit Barron (schrijver), Denise Jannah (artiest) en Stuart Rahan (journalist). Stuart Rahan was ook in 2015 de schrijver van het eerste Sranantongo dictee in Rotterdam. Dit jaar is Krofaya Kromanti (Marva Biekman) hiervoor benaderd.

Het dictee is in de afgelopen 5 jaren jaarlijks op eigen kracht, dus zonder subsidies georganiseerd. Hierbij is er medewerking gekregen van ‘Vereniging Ons Suriname’ en de stichting ‘Eer en herstel’. Ook is enkele jaren samengewerkt met stichting Wi Masanga voor een Rotterdamse editie.

Sranantongo Dictee

Het Nationaal Sranantongo dictee kent al vele winnaars.

Winnaars Sranantongo dictee Amsterdam, 2019

Amsterdam 2019

 1. dhr. Ray Koops
 2. mvr. Hermine Haman
 3. mvr. Marjorie Dandel
Winnaars Sranantongo dictee Amsterdam, 2018

Amsterdam 2018

 1. mvr. Carla Muller
 2. mvr. Usha Marhé
 3. mvr. Machteld Klas
Winnaars Sranantongo dictee Amsterdam, 2017

Amsterdam 2017

 1. dhr. Ray Koops
 2. mvr. Renate Slijngard
 3. dhr. Reiziger
Winnaars Sranantongo dictee Rotterdam, 2017

Rotterdam 2017

 1. mvr. Renate Slijngard (gedeelde 1e)
 2. mvr. Annette Calender (gedeelde 1e)
 3. dhr. Mario Hiwatt
Winnaars Sranantongo dictee Amsterdam 2016

Amsterdam 2016

 1. dhr. Ray Koops
 2. mvr. Graziella Hunsel (gedeelde 2e)
 3. mvr. Barbara Bohr-Oerlemans (gedeelde 2e)
Winnaars Sranantongo dictee Rotterdam 2016

Rotterdam 2016

 1. mvr. A Callender
 2. dhr. Ray Koops
 3. dhr. Johan Hooplot
Winnaars Sranantongo dictee Amsterdam 2015

Amsterdam 2015

 1. mvr. Helga Bouterse
 2. mvr. Rachelle Dollart
 3. dhr. Buist (niet op de foto)
Winnaars Sranantongo dictee Rotterdam 2015

Rotterdam 2015

 1. mvr. Gerda Zaalblok
 2. mvr. Marva Biekman
 3. dhr. Johan Hooplot
Winnaars Sranantongo dictee Amsterdam 2014

Amsterdam 2014

 1. dhr. Stuart Rahan (winnaar 2013)
 2. dhr. Ronald Snijders
 3. dhr. Patrick Dorder (winnaar van 2012)
Winnaars Sranantongo dictee Amsterdam 2013

Amsterdam 2013

 1. dhr. Stuart Rahan
 2. mvr. Rachelle Dollart
 3. mvr. Marva Biekman
Winnaars Sranantongo dictee Amsterdam 2012

Amsterdam 2012

 1. dhr. Patrick Dorder
 2. mvr. Denise Jannah
 3. ...


..want ik weet dat ik bij het volgende Sranantongo dictee weer mee doe... Het was toch niet zoals ik het me had voorgesteld... Nee..het was zelfs nog beter...

(Merlin Kersout, 2016)Veel gestelde vragen (FAQ's)

Spelling

We hanteren de spelling zoals vastgesteld bij Ministerieel Besluit die sinds 15 juli 1986 van kracht is. Hoewel de taal in ontwikkeling is, is dit de enige officiële spelling waar we op terug kunnen vallen.

Hier volgen de belangrijkste spellingswijzigingen.

 1. De tekens ‘oe’ en ‘e’ worden niet meer gebruikt.
  Het teken ‘oe’ als in (boek) is vervangen door ‘u’ (buku).
  Het teken ‘ie’ is vervangen door ‘i’.
 2. Nieuw ingevoerd is de ‘y’ (jas).
  Men schrijft nu ‘yeye’, ‘yepi’ en ‘taya’.
 3. De volgende letters komen niet meer in het Sranantongo voor: C, J, Q, V, X, Z. Deze zes letters worden echter wel in eigennamen (Cornelis, Zeefuik) en in namen van landen en steden ( Japan, Quito, Victoria, xantippe).
 4. Het Sranantongo maakt ook gebruik van: ‘è’ als in ‘ènter’ (inenten), ‘èngel’ (engel), ‘sènter’ (smijten, doorspelen) ‘ò’ als in ‘kòf’ (zoom), ‘dòk’ (bukken), ‘tòf’ (flink)
 5. Medeklinker combinaties Er zijn ook klanken in het Sranantongo die geschreven moeten worden met een combinatie van medeklinkers:
  • ‘dy’ als in ‘dyompo’ (springen), ‘dyakti’ (jas), ‘dyunta’ (werk, karwei)
  • ‘ty’ als in ‘tyari’ (dragen), ‘tyala’ (weggaan) ‘tyapu’ (schoffel)
  • ‘ny’ als in ‘nyan’ (eten), ‘nyun’ (nieuw), ‘nyunsu’ (nieuws)
  • ‘ng’ als in ‘langa’ (lang), ‘planga’ (plank), ‘tanga’ (tang)
  • ‘sy’ als in ‘syatu’ (kort), ‘syoro’ (oever, wal), ‘syow’ (sjouwen)
 6. Tweeklanken De volgende tweeklanken komen voor in het Sranantongo:
  • ‘ai’ als in ‘bai’ (kopen), ‘brai’ (braden), ‘sor’ai’ (oogontsteking)
  • ‘ei’ als in ‘breiti’ (blij zijn), ‘freifrei’ (vlieg), ‘kreiti’ (krijt)
  • ‘èi’ als in ‘rèis’ (reis, tocht), ‘èiskasi’ (koelkast) ‘trèiter’ (treiteren)
  • ‘oi’ als in ‘moi’ (mooi), ‘koi’ (kooi), ‘boi’ (jongen)
  • ‘ui’ (oei) als in ‘bui’ (armband), ‘bumui’ (bemoeien), ‘muiti’ (moeite)
  • ‘aw’ als in ‘kaw’ (koe, kauwen), ‘law’ (gek), ‘babaw’ (stom, sufferd)
  • ‘ew’ als in ‘lew’ (leeuw), ‘bew’ (boem), ‘ew’ (eeuw)
  • ‘ow’ als in ‘dow’ (dauw), ‘kowru’ (koud), ‘bow’ (bouwen)
 7. Belangrijk om te weten: Sranantongo woorden eindigen nooit op ‘ng’ dit ondanks het feit dat je, zogenaamd, die ‘ng’ duidelijk hoort. Schrijf dus altijd ‘Sranan’ (Suriname), ‘kankan’ (kam), ‘bon’ (boom) ‘pan’ (pan) en ‘tan bun’ (het ga je goed).
 8. Andere tekens
  • De kotimarki of apostrof (‘) kan worden gebruikt, wanneer om speciale redenen de weglating van de klinker moet worden aangegeven (kowr’ati).
  • De letimarki of accent aigu (é) kan worden gebruikt indien het woordaccent moet worden aangegeven om misverstand te voorkomen (wán atibron)
  • De topimarki of accent circonflexe (^) kan worden gebruikt om gerekte vocalen aan te duiden; pôti (arm) i.p.v. (poti) (zetten)

Meer informatie

Bel voor vragen: 06 41 559 112

Media

2019

 • flyer Sranantongo dictee Amsterdam 2019

2017

 • flyer Sranantongo dictee Amsterdam 2017
 • flyer Sranantongo dictee Rotterdam 2017

2016

 • flyer Sranantongo dictee Amsterdam 2016
 • flyer Sranantongo dictee Rotterdam 2016
 • optreden Ed Rust Sranantongo dictee Rotterdam 2016
 • deelnemers Sranantongo dictee Rotterdam 2016

2015

 • flyer SrananTongo Dictee 2015 Amsterdam
 • flyer Sranantongo dictee Rotterdam 2015
 • deelnemers Sranantongo dictee Amsterdam 2015

2013

 • deelnemers SrananTongo Dictee 2013 Amsterdam

2012

 • flyer SrananTongo Dictee 2012 Amsterdam

2011

 • banner Sranantongo dictee Amsterdam 2011
 • Sranantongo dictee Amsterdam 2011